Ott voltunk február 13-án a Kossuth téren

szerzo: IGYK | 2016. február 15. 20:52:37

A gyakorlóiskola és óvoda tantestületének képviselői részt vettek a február 13-án megrendezett pedagógustüntetésen a Kossuth téren. Fontosnak tartottuk a személyes részvételt, mert úgy érezzük, az oktatásban komoly problémákat kell megoldani a közeljövőben. A legtöbben közülünk soha nem voltak még tüntetésen, eddigi életük során nem folyamodtak ehhez a tiltakozási módhoz. Most a helyzet tarthatatlanságát mutatja az is, hogy ezt az utat választottuk. A gyakorlóiskolás és óvodás pedagógusok jól képzett szakemberek, akik nemcsak a rájuk bízott gyermekek neveléséért felelősek, hanem a jövő óvónőinek és tanítóinak képzéséért is. Ezért nem hagyhatjuk szó nélkül azokat az intézkedéseket, amelyekkel szakmailag nem értünk egyet.

Íme, a pedagógusok követelései, melyek a tüntetésen is elhangzottak:

1. Vissza kell állítani a 18. életévig tartó tankötelezettséget, megszüntetve a Híd-programokat.

2. A tartalmi szabályozás felülvizsgálatával radikálisan csökkenteni kell a tananyagot. Lehetővé kell tenni az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségét.

3. Jelentősen csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámokat. Az időkereteket a választható tanórai foglalkozásokhoz, illetve a szakkörökhöz kell áttenni.

4. Meg kell szüntetni az általános iskolában a tizenhat óráig tartó kötelező benntartózkodást.

5. Szülői kérésre kell biztosítani a napközit, a tanulószobát. A feltételek biztosítása mellett az egész napos iskolát kell megszervezni. Az egész napos iskolai ellátásban részt vevő tanulók részére házi feladat nem adható.

6. A köznevelésről szóló törvényben jelenjen meg újra az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács. E testületek, valamint az ágazati érdekegyeztetés fórumának meghallgatása nélkül nem kerülhet kiadásra jogszabály.

7. Az államnak mint fenntartónak, nem lehet több jogosítványa, mint a többi intézményfenntartónak. Szét kell választani az állami ellenőrzés rendszerét az intézményi ellenőrzés rendszerétől. Egyidejűleg felül kell vizsgálni és radikálisan egyszerűsíteni kell az ellenőrzés rendszerét.

8. Vissza kell állítani az intézményvezetők munkáltatói jogát, gazdálkodási jogát.

9. Jogszabályban kell rendezni a szakképzési centrumok helyzetét.

10. Valóságos, reális, a tényleges költségeket - bérköltségek, működési költségek, fejlesztési költségek - figyelembe vevő tervezésre van szükség, külön-külön intézményi költségvetések elkészítése mellett.

11. A köznevelésről szóló törvényben kell meghatározni a pedagóguslétszám számításának elveit: heti huszonkét óra, átlag osztálylétszám, finanszírozott időkeret.

12. A köznevelésről szóló törvényben elő kell írni, hogy az üres álláshelyeket meg kell hirdetni és be kell tölteni, beleértve az átmenetileg, pl. szülés miatt ellátatlan munkaköröket.

13. Vissza kell állítani a pedagógusok kötelező óraszámát, főszabályként heti huszonkét órával. A többlettanítás után óradíjat kell fizetni.

14. El kell törölni a kötött munkaidőt. Az intézményben való benntartózkodásról a munkáltató szabadon döntsön.

15. Vissza kell állítani az órakedvezményt - heti két óra - az osztályfőnöki feladatot, a munkaközösség-vezetői feladatot, illetve a diákönkormányzatot segítő feladatot ellátó pedagógusok részére.

16. Meg kell határozni a meglévő pótlékok differenciálási szempontjait.

17. Vissza kell hozni a minőségi munkavégzésért járó pótlékot, a minőségbiztosítás feladataiban való közreműködésért járó pótlékot, az integrált felkészítésben való részvételért járó pótlékot.

18. Új pótlékként intézményi pótlékot kell megállapítani mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagóguséletpálya-modell hatálya alá.

19. Biztosítani kell a pedagógusnak - az állami tankönyv-monopólium megszüntetésével - a tankönyv megválasztásának szabadságát.

20. Meg kell szüntetni az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők automatikus foglalkoztatási tilalmát. Lehetővé kell tenni, hogy az öregségi nyugdíjban lévők - nyugdíjuk folyósítása mellett - tovább dolgozhassanak.

21. A foglalkoztatást meghatározó kormányrendeletbe be kell építeni a kollektív szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemcsak a Klik fenntartásában lévő köznevelési intézményekben kell alkalmazni, hanem valamennyi köznevelési intézményben.

22. Radikálisan csökkenteni kell a pedagógusok adminisztratív terheit, ennek érdekében elő kell írni, hogy csak a pedagógus-munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció elvégzésére köteles a pedagógus. A köznevelés intézményeinek csak törvény, illetve az OSAP írhat elő adatszolgáltatási kötelezettséget.

23. A köznevelési törvényben ki kell mondani, hogy a köznevelés intézményeiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

24. Vizsgálják felül az Oktatási Hivatal által ellátott feladatokat, s szüntessék meg azt, amire nincs szükség. A pedagógiai intézeteket alapítsák újra. Az Oktatási Hivatal maradjon meg önálló szervezetként.

25. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet további működtetését biztosítani kell. Fenntartói jogát át lehet adni egy felsőoktatási intézménynek.

Ezek a követelések hangzottak el a zsúfolásig megtelt Kossuth téren. Az eső és az ernyőerdő ellenére érezni lehetett az egyetértést és az összefogás igényét. Mi az ország pedagógusainak követelései közül a legfontosabbnak a gyerekek óraszámának csökkentését, a tananyag csökkentését és a tankönyvválasztás szabadságának visszaállítását tartjuk. A mai gyermekek is megérdemlik, hogy korszerű tudáshoz jussanak és legyen lehetőségük-idejük játszani.

Köszönjük a szakszervezeteknek, hogy az önként szerveződő pedagógusok mellé álltak. Tisztelettel adózunk a Miskolci Hermann Ottó Gimnázium és a Teleki Blanka Gimnázium pedagógusainak, vezetőinek bátorságukért, hogy elsőként vállalták fel, hogy kimondják mindannyiunk gondolatait. Köszönjük iskolánk szülői munkaközösségének és tanulóinknak a támogatást. Köszönjük intézményünk igazgatójának bátor kiállását, támogatását.

« vissza